צוות הישיבה

צוות מוביל

הרב שלמה זוננשיין

מנהל החטיבה ור"מ כיתה ט'2

הרב קותי יגר

יועץ תיכון

ר' מוטי קורקוס

רכז פדגוגיה ובגרויות

עפרה זלצמן

רכזת פדגוגית חט"ב

ר"מים

הרב אברמי פלקובסקי

ר"מ כיתה ט'1

הרב ישי ברגר

ר"מ כיתה ח'1

הרב אברהם אברג'ל

ר"מ כיתה ח'2

אורלי ביטון

מחנכת כיתה ט'3

הרב אוהד וייס

ר"מ כיתה י'

הרב אבידן קידר

ר"מ כיתה י"א2

רכזי מקצוע

רחל אברהם

מחנכים מקצועיים

צוות מנהלה

בעלי תפקידים